Gesprekken over coalitie met 23 van 27 zetels

11-4-2018 door: Redactie
De coalitie in de nieuwe gemeenteraad van Peel en Maas wordt waarschijnlijk toch gevormd door drie partijen. Lijsttrekker Wim Hermans van het CDA liet donderdag 5 april in een verklaring weten met de VVD en Lokaal Peel&Maas om tafel te gaan. Daarmee zou de coalitie 23 van de 27 zetels gaan bezitten.

Tijdens een eerdere persconferentie vóór Pasen werd nog gemeld dat drie mogelijke coalities werden onderzocht: CDA en VVD, CDA en Lokaal Peel&Maas en CDA, Lokaal Peel&Maas en VVD. Toen gaf CDA-lijsttrekker Wim Hermans, die ook het voortouw neemt in de coalitiebesprekingen, aan dat de voorkeur uitging naar een tweepartijen-coalitie. Uit de gesprekken die na Pasen werden gevoerd, kwam het besluit dat de drie partijen samen verder gaan praten over het vormen van een coalitie waarvan de drie betrokken partijen deel uitmaken. Volgens Hermans doet de driepartijen-coalitie het meest recht aan de wens van de kiezer. “Het is een goede basis om de inhoudelijke overeenkomsten ten uitvoer te brengen”, laat hij weten.

De oppositie zou met een dergelijke coalitie in totaal vier zetels hebben; drie van PvdA/GroenLinks en één van AndersNu. PvdA/GroenLinks vindt een dergelijk kleine oppositie niet zo’n goed idee, aldus lijsttrekker Annigje Primowees. “De toekomstige coalitie krijgt zo weinig tegenspraak en kan ons volledig negeren als zij dat wil. Dat is geen democratie. We willen allemaal het beste voor Peel en Maas, maar onze meningen verschillen inhoudelijk over wat dan het beste is. Mensen hebben ook op ons gestemd, dus we blijven onze mening uiten.” Peter Craenmehr van AndersNu vindt een grote meerderheid prima. “Als we alles netjes bespreekbaar maken, iedereen in zijn waarde laten en positief maar kritisch blijven denken, zegeviert de democratie. Ik blijf mijn mening kenbaar maken, want daarvoor ben ik de politiek in gegaan. Het gaat uiteindelijk om gelijk krijgen, niet om gelijk hebben.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie