Gemeente laat advies commissie links liggen

22-2-2018 door: Redactie
De bezwarencommissie van gemeente Peel en Maas heeft het besluit om de motorcross in Meijel te gedogen niet gegrond verklaard. Het is een advies van de commissie en de gemeente heeft besloten de aanbeveling niet te volgen. De tegenstanders van de cross kunnen nog naar de rechter stappen.

Een aantal bewoners van bungalowpark De Stille Wille tekende bezwaar aan tegen het voornemen van de gemeente om komend jaar de motorcross te gedogen in de Simonshoekse Bossen. De tegenstanders kregen eerder al gelijk toen ze een handhavingsverzoek indienden omdat op de locatie de bestemming natuur ligt en motorcrosses er daarom niet thuis horen. Gemeente Peel en Maas erkende dat de bestemming moet veranderen, maar gaf organisator MCC Meijel toch een vergunning voor komend jaar. Daar dienden de tegenstanders een zienswijze op in die door de bezwarencommissie van de gemeente zelf gegrond werd verklaard.

De bezwarencommissie had vier punten waaruit zou blijken dat de tegenstanders gelijk hadden. Zo was het gedogen in strijd met het vertrouwensbeginsel, had de gemeente een onzorgvuldige voorbereiding en ondeugdelijke motivering en was het gedogen in strijd met het gemeentelijk handhavingsbeleid.

De gemeente spreekt die vier punten allemaal tegen en vindt dat ze correct gehandeld heeft. De gemeente heeft dus besloten het advies van de bezwarencommissie niet op te volgen en de cross te gedogen. De tegenstanders kunnen nog naar de rechter stappen en proberen zo de vergunning tegen te gaan. Degemeente is momenteel bezig met een onderzoek om de motorcrosses te legaliseren.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie