Infoavond dorps­ondersteuner

20-9-2017
Het kernteam Zorg & Welzijn Egchel en Dorpsoverleg Egchel houden op woensdag 20 september een informatieavond over de nieuwe regeling rondom de hulp in het huishouden. In Egchel heeft men gekozen voor een professionele dorpsondersteuner om de organisatie van de hulp bij het huishouden te ondersteunen. Bij de avond wordt de keuze toegelicht.

De organisatie van de hulp in het huishouden ligt sinds mei vorig jaar bij de dorpen zelf. In Egchel is dat bij het Kernteam Zorg & Welzijn Egchel. Het team legt uit dat de samenwerking tussen vrijwillige en betaalde hulp versterkt wordt door de regeling. “Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen werkzaamheid. De financiering wordt anders geregeld, maar de hulp blijft voor iedereen betaalbaar”, aldus het kernteam.

Kernteam Zorg & Welzijn Egchel koos voor een professionele dorpsondersteur om de organisatie van de hulp bij het huishouden te ondersteunen. “Om deze dorpsondersteuner en de nieuwe aanpak van hulp bij het huishouden nader toe te lichten, houden het Kernteam Zorg & Welzijn Egchel en het Dorpsoverleg Egchel samen de informatieavond.”

De informatieavond vindt plaats op woensdag 20 september in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel. De inloop is vanaf 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie