Openbare school in Maasbree

27-1-2016 door: Annigje Primowees en Fred Peeters
In de raadsvergadering van dinsdag 19 januari hebben PvdA/Groenlinks en de andere partijen in de gemeenteraad van Peel en Maas unaniem ingestemd met de vestiging van een openbare school in Maasbree. Daarnaast is er beslist dat het bestuur van de openbare school zal worden overgedragen aan Stichting Akkoord, die volledig is toegerust voor het geven van openbaar onderwijs.

Diezelfde avond is er ook een eerste bijeenkomst geweest waar ruim 150 belangstellenden waren om samen met Stichting Akkoord een eerste verkenning te doen over de nieuwe school. Als PvdA/Groenlinks-fractie hebben we aangegeven verheugd te zijn dat, na een jarenlange strijd, ouders eindelijk een keuze­mogelijkheid krijgen voor een school voor hun ­kinderen. Daarnaast hebben we aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar vestiging in de reeds bestaande brede school samen met De Violier. Zolang dit echter nog niet mogelijk is, zal er voor alternatieve huisvesting worden gezorgd. Voorop staat dat dit volwaardige huisvesting dient te worden die voor kinderen aantrekkelijk is en die voldoet aan alle eisen die aan moderne onderwijshuisvesting worden gesteld. We hebben daarnaast vermeld dat we ook De Violier een warm hart toedragen en de hoop uitgesproken dat beide scholen in de toekomst goed zullen samenwerken in het belang van goed onderwijs voor de kinderen van Maasbree.

Annigje Primowees en Fred Peeters,
PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie