Snelheidsmaatregelen op Jacobusstraat en Gielenhofweg in Egchel

Gemeente Peel en Maas gaat maatregelen nemen tegen de verkeersoverlast in Egchel. Inwoners van Egchel klagen met name over de Jacobusstraat en de Gielenhofweg. Daar rijdt het verkeer te hard. Door bloembakken te plaatsen, hoopt de gemeente op een snelheidsremmend effect.

Naar aanleiding van snelheidsmetingen die door de gemeente Peel en Maas zijn gepresenteerd op een verkeersavond, hebben er vier vervolggesprekken plaatsgevonden met de verkeerswerkgroep van Egchel. Onderwerp was het terugbrengen van de snelheid op de Egchelse rondwegen en het ontmoedigen van zwaar- en sluip-verkeer. Uit de gesprekken is besloten om bloembakken te plaatsen als snelheidsremmers op de Jacobusstraat en de Gielenhofweg. Ook komt er een extra aanduiding van de maximale toegestane snelheid bij de komgrens. Op de Hoekerstraat wordt de mogelijkheid van een extra bloembak als versmalling nog bekeken. De werkgroep ziet nog een mogelijkheid in het plaatsen van een spandoek of bord op de Roggelseweg om verkeer vriendelijk te attenderen op de doorgaande route Pannningen via Kennedylaan en 50 kilometer wegen. De vrijwilligers van de werkgroep hebben daarnaast het voornemen om diverse acties met leerlingen en ouders van de school op te zetten, met als doel het gedrag van automobilisten te beïnvloeden.