Einde aan woning-impasse in Meijel

Wethouder Rob Wanten verrichtte donderdag 13 december de symbolische eerste sloophandeling van boerderij Zanderink in Meijel. Met de sloop van de stallen komt een einde aan een impasse die al tien jaar duurt. Een decennium geleden werden de plannen van twee woningbouwprojecten ontwikkeld, maar door onenigheid en steeds veranderende overheidsregels liep het proces steeds vast.

Met het symbolische begin kan er van start worden gegaan met de bouw van honderd woningen. Dat zijn er 93 minder dan in het originele plan uit een tijd toen gemeente Meijel nog bestond. Rond 2008 was het plan van de gemeente en projectontwikkelaar Focus om zo snel mogelijk huizen te bouwen op de plek waar toen nog frikandellenfabriek Beckers stond aan de Kapelkesweg en waar de boerderijen van Zanderink en Sanders liggen aan de Steegstraat. Dat liep echter iets anders.

Focus sloot in de beginperiode een overeenkomst met de eigenaar van boerderij Zanderink over een verkoop van de woning en stallen. Melleners Vastgoed sloot in diezelfde periode een overeenkomst met de eigenaar van de naastgelegen boerderij Sanders. Daarna ontstond de impasse. De aanwezige stankcirkels zorgden ervoor dat niemand kon beginnen met het neerzetten van woningen. De boerderijen bleven overeind staan. De frikandellenfabriek van Beckers werd in 2015 afgebroken, maar het puin bleef liggen, aangezien er niet begonnen kon worden met de bouw van woningen.

Provinciaal beleid

Volgens Edward Stassen van Melleners Vastgoed had dat te maken met provinciaal beleid. “Het bestemmingsplan op onze locatie liet op zich wachten. Dat had weer te maken met het feit dat provincie Limburg minder woningen wilde laten bouwen.” De provincie hoopte met het beleid te voorkomen dat er veel gebouwd zou worden en dat die woningen allemaal leeg zouden komen te staan vanwege de krimp van het aantal inwoners in Limburg. Daardoor liep het proces vast.

Omdat de locatie Sanders bleef staan, bleef ook de boerderij van Zanderink staan. Dat zorgde er weer voor dat op de locatie Beckers niet gebouwd kon worden vanwege de stankcirkels. Na jaren van overleggen, wachten en raadsvragen over het onderwerp kwam er begin dit jaar schot in de zaak. In de provinciale en gemeentelijke politiek werd beslist dat woningbouw nodig was. Dat was nadat Focus in januari liet weten het aantal te bouwen woningen van 193 naar 100 terug te brengen. In november maakte de projectontwikkelaar bekend dat Melleners Vastgoed een gedeelte van het plan overneemt.

Inmiddels is het zo dat Melleners op de locaties van de boerderijen Zanderink en Sanders 37 vrijstaande woningen gaat bouwen onder de projectnaam De Hoek. Voorheen stond die locatie bekend als Meijel-Oost. Focus gaat op locatie Beckers van start met het project Kapelkeshof. Daar moeten starterswoningen, patiowoningen, eengezinswoningen en appartementen komen.

Met de sloop van boerderij Zanderink kan het bouwen van woningen nu echt van start gaan. Stassen laat weten dat rond april de wegen van De Hoek moeten liggen en dat in de tweede helft van 2019 een begin wordt gemaakt met de bouw. “Ik verwacht dat over 2 jaar de huizen hier staan.” Op Kapelkeshof wordt in juni begonnen met de bouw van de eerste huizen en appartementen. “Van tevoren wordt het puin opgeruimd en moeten de nutsvoorzieningen aangepast worden”, laat een woordvoerster van Focus weten. “De bouw gaat ongeveer een jaar tot anderhalf duren.”

Stassen en Ad van den Berg, partner bij Focus en verantwoordelijk voor project Kapelkeshof, geven allebei aan blij te zijn dat de situatie inmiddels is opgelost. “Niemand snapte meer hoe het precies zat. Zelfs de professionals hadden er moeite mee”, vertelt Van den Berg. “Ook voor het dorp is het fijn. Nu wordt de puin eindelijk opgeruimd.” Ook wethouder Wanten is tevreden dat er eindelijk gebouwd kan worden. “Van vee en frikandellen naar een plek om te wonen. Het is een stukje Peelgeluk dat hier gecreëerd wordt.”

Foto:
Wethouder Wanten verricht de symbolische eerste sloophandeling