Gemeenteraad Peel en Maas akkoord met wijziging bestemmingsplan Veersepad 13 Kessel

De realisatie van dertien zelfstandige woningen op Veersepad 13 in Kessel komt in zicht. Een meerderheid van de gemeenteraad van Peel en Maas stemde dinsdag 22 februari namelijk voor een bestemmingsplanwijziging op die locatie. Met achttien stemmen voor en zeven stemmen tegen werd het voorstel aangenomen.

Waar voorheen nog een nipte meerderheid werd gehaald in de gemeenteraad, is het tij dinsdag 22 februari gekeerd. Lokaal Peel en Maas ging overstag en stemde voor het voorstel. Wel stemden raadsleden Tiny Valckx en Joep Hermans tegen en gaven een stemverklaring af. "Het plan doet afbreuk aan historisch Kessel. Dit concept had op een andere plek gerealiseerd moeten worden", verklaarde Valckx. Hermans was het met haar eens. Hij stemde tegen vanwege drie punten. "Dit plan moet niet ten koste gaan van de prachtige idylle van Veersepad. Daarnaast hangt er een zweem van onduidelijkheid rond de aanloop van de procedure. Ook denk ik dat de precedentwerking grote gevolgen gaat hebben voor de hele straat en de Maasoever van Peel en Maas", aldus Hermans. Ondanks dat Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas aangaf dat de partij twijfelde over de de precedentwerking, stemden vijf raadsleden voor.

Ook de VVD stemde tegen. De partij bleef bij haar standpunt dat ze uitsprak tijdens de vorige vergaderingen. "Wij hebben onder andere grote twijfels over de rechtsgeldigheid van het plan. Daarnaast drijft de wethouder welbewust een wig in de gemeenschap. Driehonderd zienswijzen worden zo aan de kant geschoven."

Boost woningmarkt
Frits Berben van PvdA/GroenLinks vond dat er wel geluisterd is naar de bezwaarmakers. De partij stemde dan ook voor het voorstel. Net als het CDA. "Het plan geeft een boost aan de Kesselse woningmarkt", aldus Roel Boots.

Wethouder Rob Wanten is blij met het plan. "Zelfde initiatieven van woonzorggebouwen zullen we met open armen ontvangen. Het kabinet roept op tot nieuwe woonzorggebouwen, wat ons betreft kunnen die prima in Peel en Maas landen."

Rechtsgang
In het gunstigste geval kan SOT in de zomer starten worden met de realisatie van het woonzorggebouw. Daar voorafgaand moet een bouwvergunning worden gegeven. Ook een rechtsgang wordt door de gemeente niet uitgesloten vanwege het hoge aantal zienswijzen tegen het plan.