VVD uit zorgen over 'gevaarlijke' ontsluitingsweg in Egchel

VVD Peel en Maas heeft in een brief vragen gesteld aan het college over een in haar ogen onveilige verkeerssituatie aan de Roggelseweg (N562) in Egchel. Volgens de fractie is de bocht in de ontsluitingsweg gevaarlijk en dient deze veiliger te worden gemaakt om verkeersongevallen en -doden te voorkomen.

In de brief van de VVD Peel en Maas zegt de fractie dat de verkeersituaties aan de Roggelseweg bij Helden al vaker onderwerp van gesprek zijn geweest in de gemeenteraad en dat bewoners uit Helden hiervoor ook een werkgroep hebben gestart. "Het gaat om een ontsluitingsweg met veel doorgaand verkeer en waar ook veel voetgangers en fietsers oversteken", zo zegt de fractie. "Het gesprek wordt gevoerd met de provincie aangezien dit om een provinciale weg gaat. Tot nu toe wordt dit nog niet voortvarend opgepakt door de provincie en heeft het college op dinsdag 16 november 2021, in opdracht van de raad, een dringend verzoek gedaan aan de provincie om onder meer de verkeersknelpunten op de Molenstraat/Roggelseweg op te pakken." De fractie wil van het college weten of er al een reactie is binnengekomen op deze brief.
Daarnaast heeft VVD Peel en Maas vragen van inwoners ontvangen om nog een extra knelpunt, de bocht van de Roggelseweg bij Egchel, op te nemen. "Hier zijn in 2007 dodelijke slachtoffers gevallen. Alleen al in de laatste vier maanden hebben hier vier ongelukken plaatsgevonden. Omwonenden geven aan dat er veel te hard wordt gereden en maken zich ernstig zorgen", zo stelt de fractie. De partij zegt niet te willen wachten totdat er weer dodelijke slachtoffers vallen. Daarom wil zij van het college weten of zij op de hoogte is van deze verkeersituatie en het toenemende aantal ongelukken op deze plek. Ook wil zij weten of het college bekend is met het feit dat de lichtgevende borden die op die plek staan niet meer werken en indien dit zo is, of ze van plan is om deze op korte termijn weer in werking te stellen. Daarnaast wil ze weten of dit verkeersknelpunt naar de provincie kan worden gestuurd als urgent actiepunt en vraagt de fractie of er een snelheidsmeting kan worden gedaan om te bekijken of de hoge snelheid van de automobilisten de oorzaak is van de ongelukken. Ook is zij benieuwd of de gemeente zelf nog iets kan ondernemen om dit punt minder gevaarlijk te maken.