AndersNu fel op aanpassingen twee wegen

De gemeente wil 1,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor het aanpassen van de Baarskampstraat in Kessel en de Jan Truijenstraat in Meijel. Die twee wegen zijn, samen met de Kerkstraat in Meijel, volgens een verkeersanalyse nog niet veilig genoeg en moeten aangepakt worden. Peter Craenmehr van AndersNu liet bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 9 oktober weten het absoluut niet eens te zijn met het krediet.

Gemeente Peel en Maas presenteerde onlangs een verkeersanalyse van alle straten in Peel en Maas. Daaruit kwam volgens de gemeente naar voren dat een drietal straten nog conform het Duurzaam Veilig-principe ingericht moeten worden. De gemeente wil nu een krediet van 1,5 miljoen euro beschikbaar stellen om twee van die drie, de Jan Truijenstraat en de Baarskampstraat, aan te gaan pakken. Met de Kerkstraat in Meijel wordt gewacht totdat er meer duidelijkheid is over de basisschool die aan de weg ligt.

“Op die wegen wordt al 30 jaar te hard gereden”, liet Craenmehr weten. “De maximumsnelheid zou naar 50 kilometer per uur moeten gaan, dan hoeven we de weg ook niet aan te passen. Wie heeft er niet de schurft aan drempels en versmallingen? Het levert alleen maar gevaarlijkere situaties op. Er wordt al heel lang te hard gereden, maar er is nog nooit iets gebeurd. Het gaat mij er om dat deze verkeersanalyse wordt aangegrepen om een paar wegen aan te passen voor een paar miljoen. Ik weet zeker dat de dorpsoverleggen die 1,5 miljoen best wel zouden willen spenderen aan dingen die veel belangrijker zijn dan het aanpassen van een weg voor 30 kilometer.”

De VVD merkte op dat het heel lang geduurd heeft voordat het College van B&W een plan klaar heeft voor de straten in Meijel. “De Jan Truijenstraat stond afgelopen jaar al in de begroting voor 2018”, liet raadslid Teun Heldens weten. “De bouwkosten lopen op en dat kan effect hebben op de investeringsruimte van de gemeente.” PvdA/GroenLinks pleitte voor een 30 kilometerzone op alle wegen waar aan gewoond wordt. De partij zou graag een fiets-, milieu- en kindvriendelijker Peel en Maas zien.Verder lieten verschillende fracties weten 1,5 miljoen euro veel geld te vinden voor de aanpassingen aan de wegen.

Wethouder Paul Sanders liet weten dat het gedrag van automobilisten niet aangepast kan worden, maar wel beïnvloed door aanpassingen aan de wegen. Over waarom het zo lang duurde, voordat er een plan lag, zegt Sanders: “Het was een roerige periode met wisselingen van portefeuilles. We hadden eerder kunnen melden dat het later zou worden.” De stijging van de kosten wijt de wethouder aan de bouwkosten die overal gestegen zijn.

De gemeenteraad beslist bij de raadsvergadering van 23 oktober over het krediet.