College wijst aparte openbare middelbare school af

Het College van B&W van Peel en Maas heeft het voorstel voor een aparte openbare middelbare school in de gemeente afgewezen. Initiatiefgroep Agora Maas en Peel diende een aanvraag in bij de gemeente voor een school voor openbaar onderwijs, maar de gemeente denkt dat een aparte school niet nodig is. Het kan volgens het college in al bestaande onderwijsorganisaties worden opgepakt.

Volgens de gemeente zijn de afgelopen periode diverse gesprekken geweest met alle betrokkenen. “In het overleg tussen de initiatiefgroep, het onderwijs, de kinderopvang en de gemeente is gezamenlijk geconstateerd dat de vraag van de ouderinitiatiefgroep voor een ander onderwijsconcept, binnen de bestaande organisaties wordt opgepakt. Dit heeft het college doen besluiten geen medewerking te verlenen aan het oprichten van een openbare school voor Voortgezet Onderwijs.”

Initiatiefgroep Agora Maas en Peel laat weten dat de afwijzing van het college geen einde van hun idee betekent. “Wij betreuren het dat de gemeente geen verder onderzoek heeft gedaan naar de behoefte van ouders aan openbaar voortgezet onderwijs. Bij ons hebben ouders van ruim tachtig kinderen zich expliciet met naam en toenaam gemeld. De gemeente heeft niet met ouders gesproken. Wij gaan daarom zelf door met deze behoeftepeiling.”

Beslissing betreurd

De initiatiefgroep deed een aanvraag voor een school met een andere insteek dan in de regio wordt aangeboden. De groep legt uit wat zij graag zouden zien. “Openbaar onderwijs staat voor evenwaardigheid, laagdrempeligheid en kansengelijkheid. Ieder kind is welkom, ongeacht eventuele stempels. Geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen worden verbonden. En dit gedachtegoed sluit goed aan bij de Agora-leerfilosofie: geen hiërarchie, maar een dienend systeem, geen selectiesysteem, maar ieder kind een eigen recept.”

De groep diende eind oktober vorig jaar een aanvraag in bij de minister van Onderwijs voor een nieuwe, openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in Maasbree. Toenmalig wethouder Raf Janssen vond het voorstel toen nog niet rijp voor besluitvorming, zo laat de gemeente weten. Vervolgens startte de provincie begin dit jaar, op verzoek van de initiatiefgroep een onderzoek naar de belangstelling in de gemeente voor een openbare school.

Gesprekken Bouwens en Agora-groep

Gemeente Peel en Maas ging daarna in gesprek met onder meer middelbare school het Bouwens in Panningen en de initiatiefgroep. Uit die gesprekken kwamen twee actiepunten naar voren, zo schrijft de gemeente. Het onderwijs en kinderopvang, de initiatiefgroep en de gemeente gaan met elkaar in gesprek en er vindt een inhoudelijke verkenning plaats tussen de initiatiefgroep en het Bouwens. “In gezamenlijkheid wordt er naar gezocht om binnen de huidige context zoveel mogelijk de gewenste onderwijsinnovatie in het Bouwens in te bedden. Het vraagt nog enige tijd voordat deze gesprekken tot resultaten zullen leiden”, aldus de gemeente.

De initiatiefgroep en het Bouwens laten weten in gesprek te zijn. “De gesprekken met het Bouwens zijn een verkenning om te zien waar mogelijkheden liggen tot samenwerken”, aldus de initiatiefgroep. “Vanuit twee verschillende identiteiten en invalshoeken. Dat is iets anders dan inbedden of samensmelten. We willen naast elkaar bestaan en elkaar versterken. De gesprekken met het Bouwens verlopen tot nu toe open en positief. Maar de toekomst valt nog niet te voorspellen.”

Agora is een nieuwe leerfilosofie waar niet wordt gewerkt met klassen, maar waar voor iedere leerling een aparte leerweg wordt uitgezet. De interesse van het kind staat daarbij voorop. In Roermond is sinds 2014 een Agora-school gevestigd.