Raad: plan Piushof goed, financiën nog niet

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft bij de raadsvergadering van 9 oktober nog geen beslissing genomen over het plan Piushof in Panningen. Woningcorporatie Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas hebben gezamenlijk een plan gemaakt om een open, groene wijk terug te bouwen op de plek waar nu 72 huurwoningen liggen. De partijen vinden het plan goed, maar zetten nog twijfels bij de bijdrage van de gemeente.

Het College van B&W heeft een voorstel bij de raad neergelegd om 1.654.000 euro krediet vrij te maken voor het plan Piushof. Wonen Limburg betaalt 750.000 euro daarvan. Dat geld vloeit dus terug naar de gemeentekas. Het plan bestaat uit het vervangen van verouderde huurwoningen die nu nog op de locatie liggen. In het plan van Wonen Limburg en de gemeente komen 54 woningen terug op het vernieuwde Piushof, waar ook veel plek is ingeruimd voor openbare ruimte en groen. Verder komen er acht kavels voor koopwoningen op de locatie. De gemeente gaf eerder al aan dat de vmbo-locatie in Panningen wordt onderzocht als locatie voor de achttien huurwoningen die ‘over’ zijn. De gemeente reserveert 350.000 euro voor de realisatie van die huurwoningen.

Het plan Piushof werd door de fracties goed ontvangen. De acht koopwoningen en de achttien huurwoningen die ergens anders moeten verrijzen, zorgden toch nog voor enige discussie in de gemeenteraad. Geert Segers, fractieleider van de VVD, vroeg het college de bouw van de acht koopwoningen niet uit handen te geven aan projectontwikkelaars of aannemers. “Verkoop ze in koppeltjes van twee aan particulieren. Als dat niet lukt, moet het plan terugkomen in de gemeenteraad.” Verder denkt de VVD dat 350.000 euro te weinig is om achttien huurwoningen te kunnen realiseren en vroeg de wethouder terug te keren naar de raad mocht het duurder uitvallen. De VVD liet wel weten blij te zijn met het plan. “Het is goed dat we niet rücksichtslos woningen terugbouwen, maar een groene, open wijk realiseren.”

De gemeente en Wonen Limburg betalen allebei de helft van de kosten van de infrastructuur. Lokaal Peel&Maas vroeg zich af waarom niet alle kosten door twee worden­ gedeeld. “De kosten die Wonen Limburg maakt, staan niet in het plan”, liet wethouder Rob Wanten weten. “Ik denk dat we als gemeente nu beter af zijn.” De wethouder zegde toe de optie van de VVD om de woningen niet uit handen te geven aan aannemers of projectontwikkelaars mee te nemen. Wanten liet eveneens weten dat als een locatie voor de achttien huurwoningen gevonden is, hij zich meldt bij de gemeenteraad. De vmbo-locatie blijft voor de gemeente een van de belangrijkste opties. “We zijn nu aan het kijken of ze daar kunnen komen, maar als de raad straks beslist dat dat geen goede plek is of Wonen Limburg het niet wil, moeten we iets anders verzinnen. Daar komen we later op terug.” 

Het plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Over het beschikbaar stellen van de ruim 1,6 miljoen euro beslist de raad op dinsdag 23 oktober.