Draagvlak nodig om windmolens te realiseren

Renewable Factory (REF) is het bedrijf dat windpark Groote Molenbeek wil gaan realiseren langs de A67. Waar de stuurgroep van omwonenden van mening is pas laat geïnformeerd te zijn, zegt REF juist dat het plan zich nog helemaal in de beginfase bevindt. Het bedrijf in duurzame energie zegt verder dat het zelf ook gebaat is bij een plan dat gedragen wordt door de omgeving. “Als er geen draagvlak is, keurt de gemeenteraad ons plan af.”

“We zitten in het planologische traject nog helemaal in het begin”, reageren Paul Sjoerds en Ronald Kloet van REF op de kritiek van de stuurgroep dat de inwoners te laat zouden zijn geïnformeerd. “We hebben ons zo’n drie jaar geleden inderdaad gemeld bij gemeente Peel en Maas, maar we hebben nog geen plan ingediend. Daarom kan de gemeente er nog niet verder op ingaan. Wij zijn niet eerder naar buiten getreden, omdat we eerst onderzoeken wilden doen.”

REF kwam na eigen onderzoek tot de conclusie dat naast de snelweg A67 een kansrijke positie is voor windmolens. Mede door het feit dat gemeente Peel en Maas al een beleid heeft op het gebied van windmolens. “Er zijn door de gemeente punten opgesteld waar windmoleninitiatieven aan moeten voldoen en daar moeten wij ons plan naast leggen”, aldus Kloet. “Als we één punt niet goed genoeg invullen, werkt de gemeente niet mee.”

Eén van de punten is dat draagvlak onder omwonenden gecreëerd moet worden voor de windmolens. REF vindt dat het bedrijf netjes te werk is gegaan om dat inderdaad voor elkaar te krijgen. “We hebben in januari en maart informatieavonden gehouden. Het klopt dat de omwonenden bij de laatste pas drie dagen van tevoren zijn geïnformeerd over die bijeenkomst. De brieven waren echter al tien dagen vóór de bijeenkomst op de post gedaan. Wij weten ook niet waarom het zo lang heeft geduurd.”

Op woensdag 29 mei volgt een bijeenkomst waar in principe iedereen welkom is. Daar kan iedereen zijn of haar mening geven en informatie krijgen. “Tijdens die avond willen we te weten komen wat de mensen willen”, vertelt Kloet. “Wij willen maatwerk leveren, zodat de omgeving tevreden is over de windmolens die er komen te staan. Als wij geen draagvlak creëren, kan de gemeenteraad ons hele plan afkeuren. Draagvlak is ook in ons belang.”

Mede vanwege de windmolens werd een energiecoöperatie opgericht door Dorpsoverleg Grashoek. Die coöperatie krijgt straks de beschikking over een bepaald gedeelte van de opbrengst. Kloet: “De coöperatie mag zelf weten hoe het geld besteed wordt. Dat kan in projecten gestoken worden in Grashoek, maar ook verdeeld worden onder omwonenden bijvoorbeeld. De hoogte van de pot blijft hetzelfde, maar het is vrij te verdelen.”

Wat betreft de slagschaduw en het geluid dat geproduceerd wordt door de windmolens, verwacht REF geen grote problemen. De slagschaduw gaat voor een aantal plekken overlast opleveren. “Dat is echter maar een paar uur per dag gedurende een klein gedeelte van het jaar”, vertelt Sjoerds. “Als iemand er last van heeft, zetten we de molens gewoon stil.” Qua geluid overstemt het verkeer van de A67 de ronddraaiende wieken, aldus Kloet en Sjoerds. Volgens hun eigen onderzoeken valt één huis binnen de zone waar het geluid volgens de wet te hard is. “Met die woningeigenaar moeten we iets afspreken.”

REF denkt ook de waardedaling bij huizen aan te kunnen pakken. “Iedereen kan een planschadeverzoek indienen als ze denken dat hun huis in waarde verminderd is”, aldus Kloet. “Als dat verzoek toegekend wordt, moeten wij dat betalen. Daar praten we ook gewoon over. We spelen geen verstoppertje.” Direct omwonenden krijgen een jaarlijkse vergoeding van REF. Mensen die binnen 800 meter wonen krijgen eenmalig 10.000 euro om hun huis te verduurzamen. “Ze mogen zelf invullen hoe ze dat besteden.”

REF gaat verschillende bijeenkomsten organiseren in de kernen die in de buurt liggen van de beoogde windmolens. Na die bijeenkomsten wil het bedrijf in gesprek gaan met alle belanghebbenden die daar behoefte aan hebben. Ook de stuurgroep is welkom, aldus Sjoerds en Kloet. Uiteindelijk moet er een plan uitrollen dat door de omgeving gedragen wordt, zodat het naar de gemeente kan. “We moeten nog onafhankelijke onderzoeken laten doen en die duren wel even. We verwachten in 2022 op z’n vroegst te kunnen beginnen met bouwen.”