Jongeren - 15 vragen van

Metal in Maasbree

Nieuws - Achtergronden

Geen reden voor aanpassing wegen rond BreeBronne

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft geen plannen om de infrastructuur bij recreatiepark BreeBronne in Maasbree aan te passen. Het is nog te vroeg om aan te nemen dat de verkeersdrukte toe gaat nemen, nu het park na acht jaar weer open gaat. Die informatie blijkt uit antwoorden van de gemeente aan PvdA/GroenLinks die hier onlangs vragen over stelde.

Nieuws - Achtergronden

Meer ruimte voor huisvesting arbeidsmigranten

De gemeenteraad van Peel en Maas is dinsdag 16 april akkoord gegaan met een vernieuwd en ruimer beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daardoor mogen onder andere op drie plaatsen in de gemeente grootschalige opvanglocaties worden gerealiseerd.

Nieuws - Achtergronden

'We zijn misschien té transparant geweest'

Het idee was om leerlingen die het nodig hadden de kans te bieden zich één of twee dagen extra voor te bereiden op hun examen. Het pakte anders uit voor de Bouwens-leraren Eric Boonen en Maarten Vaessen. Hun werkgever besloot na mails, media-aandacht én een telefoontje vanuit het ministerie om het bedrijfje De Examentrainers van de docenten niet meer te accepteren. Eric en Maarten zijn het niet eens met die beslissing, maar snappen het wel.

Nieuws - Achtergronden

Zestien buitensportvelden in Peel en Maas overbodig

Vijf tennisbanen, vier voetbalvelden en zeven trainingsvelden en oefenhoeken van buitensportverenigingen uit Peel en Maas zijn officieel ‘boventallig’. Dat komt onder andere door een afgenomen aantal leden bij clubs, blijkt uit cijfers van gemeente Peel en Maas. Elke vier jaar wordt de behoefte voor buitensporten in de elf kernen in kaart gebracht.

Nieuws - Achtergronden

Onderzoek naar verkabelen hoogspanningslijnen

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft netbeheerder TenneT de opdracht gegeven een onderzoek te starten naar het verkabelen van het hoogspanningstracé Kessel en Kessel-Eik. Uit het onderzoek moet blijken wat de beste route is voor het alternatieve tracé onder de grond en wat het gaat kosten. Wanneer TenneT het onderzoek gaat starten, is nog niet bekend. De gemeente verwacht dat dat dit jaar nog gaat zijn.