Nieuws - Achtergronden

Beklimmen Alpe d'Huez geen probleem voor Max en medeleerlingen

Op zaterdag 17 september beklommen 21 leerlingen en evenzoveel docenten of begeleiders van het Blariacumcollege in Venlo de Alpe d'Huez voor het goede doel. Onder de noemer Big Climb 2022 fietsten ook tien inwoners van gemeente Peel en Maas naar de top van de 'Nederlandse berg'. Onder hen ook Max Vrenken (16) uit Maasbree. De blinde Max wist samen met zijn buddy de top te bereiken. "Het ging echt heel goed."

Nieuws - Achtergronden

Bestrating voetpad bij Hotel Nieuw Antiek volgend jaar eenduidig gemaakt

Volgens inwoners van Helden vormt de oversteek op de rotonde bij Hotel Nieuw Antiek een gevaarlijk punt. Het trottoir wordt door verkeer vanuit de Van Hövellstraat vaak over het hoofd gezien. Gemeente Peel en Maas geeft aan dat zij niet van mening is dat er sprake is van een onveilige oversteekplaats, wel vindt zij de bestrating van het voetpad niet duidelijk genoeg. De provincie gaat volgend jaar groot onderhoud uitvoeren aan de Molenstraat/Roggelseweg en dus ook de bestrating aanpakken.

Nieuws - Achtergronden

Ruim 120 zakken zwerfafval opgeruimd tijdens World Cleanup Day

Peel en Maas Schoon was zaterdag 17 september verantwoordelijk voor tien opruimacties in Peel en Maas in het kader van World Cleanup Day. Hoewel in maart al op veel plekken was opgeruimd, werden meer dan 120 volle vuilniszakken zwerfafval van de weg en uit de natuur gehaald.

Nieuws - Achtergronden

Woningen op parkeerplaats achter brandweerkazerne

Op de vrachtwagenparkeerplaats achter de brandweerkazerne in Kessel komen 27 woningen. In samenwerking met gemeente Peel en Maas wil woningcorporatie Antares op deze locatie sociale huurwoningen en koopwoningen realiseren.

Nieuws - Achtergronden

Officiële opening Kapelaonspaedje Kessel

Na ruim twee jaar met meer dan tweeduizend werkuren wordt zondag 25 september om 14.00 uur het Kapelaonspaedje in Kessel officieel geopend. Kapelaan Ranil verricht de openingshandeling. Wethouder Machteld Beukema opent de in ere herstelde openbare begraafplaats.

Nieuws - Achtergronden

Uit Peel en Maas Lucienne Janssen Baarlo

Niet iedereen die in gemeente Peel en Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Peel en Maas spreekt in de serie Uit… Peel en Maas met oud-inwoners van deze gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze serie: Lucienne Janssen, geboren in Baarlo, maar inmiddels wonend in Franschhoek Zuid-Afrika.